Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 09-29 listopada 2020r.
nauka w klasach I-III oraz IV – VIII będzie odbywała się zdalnie.
Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne
według tygodniowego planu lekcji.
Ocenianie uczniów odbywa się według zapisów w Statucie szkoły.

Konsultacje dla uczniów klasy VIII mogą odbywać się w szkole,
po uprzednim umówieniu się z nauczycielem przez e – dziennik.

Szczegółowe informacje dla rodziców uczniów I-III zostaną przekazane
przez e - dziennik.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART