Regulamin biblioteki szkolnej  
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Sióstr Zmartwychwstanek

czytelnik

 1. Biblioteka czynna jest w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły,
  a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych do biblioteki szkolnej.
 2. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 4. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. przygotowanie do konkursu przedmiotowego, referatu, projektu).
 6. Czytelnik może przed upływem terminu przedłużyć czas wypożyczenia książki (jeżeli nie ma na nią zamówień).
LEKTURY NIE PODLEGAJĄ PROLONGACIE !!!

 1. Czytelnik, który nie zwrócił książek w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego do chwili zwrotu książki.
 2. Przekroczenie terminu wypożyczenia książki związane jest z karą. Uczeń przekazuje w darze do biblioteki szkolnej nową książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 3. Książki i inne dokumenty czytelnicy szanują, jest to dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiązki należy odkupić, bądź zwrócić inną w równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego uczniowie dokonują zwrotu książek. Uczeń kończący szkołę zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienił szkołę.
 6. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodne ze statutem szkoły.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza !!!

 Zakaz spożywania posiłków i picia napojów !!!

Zakaz używania telefonów komórkowych, innych urządzeń, które mogą zakłócać ciszę !!!

Poniedziałek 8:00 - 11:00 ; 12:30 -16:00
Wtorek 8:00 - 11:00 ; 12:30 - 15:30                       
Środa 8:00 - 11:00 ; 12:30 - 15:30książka
Czwartek 8:00 - 11:00 ; 12:30 - 16:00
Piątek 8:00 - 11:00 ; 12:30 - 15:30

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART