SZKOŁY SIÓSTR ZMARTWYCHSTANEK W CZĘSTOCHOWIE

Pierwszą szkołą średnią o typie zawodowym była Żeńska 7 – letnia Szkoła Przemysłowo Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, powstała za namową kanoniczki Zofii Rzewuskiej. Projekt podjęła ówczesna przełożona s. Elżbieta Wyzińska i instytucję zorganizowała pierwsza jej dyrektorka s. Joanna Jurakowska. Było to pionierskie posunięcie zgromadzenia w rozwijającej się pod względem gospodarczym i przemysłowym Częstochowie. Szkoła rozpoczęła działalność 1.IX. 1918 roku. Podbudowę szkoły stanowiły 4 klasy przygotowawcze, następnie 3 klasy z programem ogólnokształcącym i 4 z zawodowym. W 1931 roku otwarto 2 –letnie Liceum Handlowe Żeńskie. Przy reorganizacji szkolnictwa w 1932 roku powstała szkoła powszechna i 4 klasy o kierunku handlowo-przemysłowym pod nazwą Szkoła Przemysłowo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, którą po reformie z 1936 roku nazwano: Prywatne 4 letnie Żeńskie Gimnazjum Kupieckie, a istniejące liceum w rok potem przekształcono w Prywatne Żeńskie Liceum Handlowe Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w oparciu o programy obowiązujące w państwowych liceach zawodowych. 1 IX 1939 roku rozpoczęło naukę 370 uczennic, ale decyzją władz okupacyjnych szkołę zamknięto 11 listopada. Przez najbliższy rok klasę I gimnazjalną kontynuowano pod pokrywką 7 klasy szkoły powszechnej. W 1943 roku wznowiono tajne szkolenie w zakresie II klasy gimnazjalnej. Po wyzwoleniu Częstochowy już 10 II 1945 roku rozpoczęły siostry nauczanie wraz ze 140 uczennicami. Po roku rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum Handlowe. W dwa lata potem nastąpiła reorganizacja gimnazjum na Trzyletnie Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia, a liceum na Dwuletnie Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia. Nauka trwała do 1953 roku, gdy zabroniono przyjęć do klasy I. Ostatnie maturzystki odeszły w 1956 roku. Po roku starań pozwolono na nabór do dwóch pierwszych klas pięcioletniego Technikum Gospodarczego. Naukę rozpoczęło 90 uczennic. Szkoła działała do czasu zlikwidowania jej w 1962 roku i zaboru budynku z całym urządzeniem.


REAKTYWOWANIE SZKOŁY

W 1963 roku liceum handlowe, gimnazjum kupieckie oraz szkoła powszechna prowadzone przez Siostry Zmartwychwstanki przy III Alei N. M. P. w Częstochowie zostały zlikwidowane. Siostry podjęły wówczas prace innego rodzaju – w parafiach, w kurii biskupiej, a także pracę w hospicjum na Jasnej Górze i posługę pielgrzymom. W 1989 roku Zgromadzenie odzyskało zajmowany od 1962 roku przez szkoły państwowe budynek szkolny, ale w stanie kompletnego zdewastowania. Od 1991 roku po odbudowie gmachu powróciła do niego rozwojowa szkoła powszechna stanowiąca własność Zmartwychwstanek. Od 1999 roku w ramach wprowadzania reformy do szkół zostało otwarte Gimnazjum.


GIMNAZJUM SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK IM. S. BARBARY ŻULIŃSKIEJ CR

W roku szkolnym 1999/2000 w ramach wprowadzania reformy edukacji obowiązującej od 1 IX 1999 roku i zmieniającej strukturę szkolnictwa i programy nauczania, zostało otwarte Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek, które 19 IV 2001 roku otrzymało własny sztandar oraz Patronkę, którą została S. Barbara Żulińska CR
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART