Szanowni Rodzice,

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym informujemy, że szkoła podjęła następujące działania:

  • dyrektor ustalił z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas,
  • nauczanie online będzie prowadzone zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
  • nauczyciele realizując lekcje będą uwzględniali zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez nauczycieli prowadzących lekcje,
  • zasady oceniania nie ulegają zmianie,
  • uczniowie/rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami drogą e-mailową oraz poprzez wysyłanie wiadomości na e-dzienniku.

W celu organizacji zdalnego nauczania wykorzystujemy:
- dziennik elektroniczny,
- platformę discord, classroom, mail oraz, komunikatory,
- platformę edukacyjną www.epodreczniki.pl,
- materiały zamieszczone na OKE Jaworzno,
- inne materiały wskazane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, które będą dostępne dla wszystkich uczniów danej klasy.

Zapewniamy, że rozumiemy Państwa sytuację, którzy łączycie pracę zdalną i pomoc dzieciom w edukacji przez internet z osobistymi obowiązkami. Nasze wysiłki stale idą w kierunku zapewnienia komfortu nauki dzieciom, przy poszanowaniu, zaleceń zdrowotnych i edukacyjnych.
Psycholodzy szkolni będą przekazywali za pośrednictwem e-maila na bieżąco informacje na temat sposobów uniknięcia zarażenia koronawirusem, zestawy ciekawych ćwiczeń relaksacyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, ciekawe propozycje zabaw manualnych i plastycznych oraz treści na temat stresu.

Szanowni Państwo bardzo liczymy na wsparcie w tej sytuacji, deklarujemy ze swojej strony profesjonalizm i pełną dyspozycyjność.

Dyrektor szkoły, rada pedagogiczna
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART