Od poniedziałku 26 października 2020 roku kl. IV – VIII przechodzą na zdalną naukę.Nauczyciele prowadzą obowiązkowe zajęcia dydaktyczne według tygodniowego planu lekcji.Uczniowie łączą się za pomocą platformy Teams.
Ocenianie uczniów według zapisu w Statucie szkoły (nie ulega zmianie).
 
Aby nie obciążać nadmiernie uczniów pracą przy komputerze
zawieszamy zajęcia dodatkowe.
22 października wspominamy Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym dniu odbył się konkurs kaligraficzny dla klas trzecich, podczas którego uczniowie przepisywali fragment listu Jana Pawła II skierowanego do dzieci pierwszokomunijnych. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Dzień Nauczyciela od 1982 roku jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej jednak w powszechnym użyciu w dalszym ciągu funkcjonuje poprzednia nazwa. Pierwszy raz nauczyciele swoje święto obchodzili...
20 listopada. Dzień Nauczyciela wprowadziła uchwalona 27 kwietnia 1972 roku ustawa zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, a zmieniła nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej wprowadzona w roku 1982 Karta Nauczyciela. Dodano w niej również zapis, że jest to święto wszystkich pracowników oświaty.Nazwa święta jak i data jego obchodów 14 października upamiętniają rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Klasa IV b pod kierunkiem pani Wioletty Mietelskiej wraz z uczniami chóru szkolnego przygotowała krótki montaz słowno - muzyczny. Zapraszamy do galerii zdjęć. 

dzien nauczyciela
W dniu 14.10.2020r. będą odbywały się
wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Nie będzie zajęć dydaktycznych.
Szkoła zapewnia opiekę w godzinach 07:00-15:30.
W tym dniu nie będzie również  Mszy  Świętej.
I etap kuratoryjnych konkursów przedmiotowych w naszej szkole:
język polski              19.10.2020 r. godzina 9:00
matematyka             20.10.2020 r. godzina 9:00
historia                     21.10.2020 r. godzina 9:00
geografia                  23.10.2020 r. godzina 9:00
biologia                    26.10.2020 r. godzina 9:00
fizyka                       27.10.2020 r. godzina 9:00
chemia                     28.10.2020 r. godzina 9:00
język angielski         29.10.2020 r. godzina 9:00
język niemiecki        30.10.2020 r. godzina 9:00
Drodzy Rodzice!

Bardzo proszę o ograniczenie do minimum czasu przebywania na terenie szkoły. Przyprowadzamy dziecko do szatni / odbieramy dziecko ze świetlicy i opuszczamy budynek szkoły.
Na terenie szkoły jest obowiązek zakrywania ust i nosa.


Dziękuję ze zastosowanie się do zaleceń.
s. dyr Agata Sidoruk
Klasa druga wybrała się na poszukiwania oznak nadchodzącej jesieni.

jesien
Zapraszamy do galerii zdjęć. 
rozpoczecie 2020
Rok Szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świetą
w kościele św. Stanisława Kostki.
Zapraszamy do galerii zdjęć 
Szczegółowe procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii zostały zamieszczone w zakładce:

Nawigacja – Dokumenty szkolne.

Bardzo proszę o zapoznanie się.

uwaga
witaj szkoło
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

Msza św. w kościele p.w. św. S. Kostki godz. 15:00.
Obowiązuje strój galowy, zakrycie ust i nosa.
Uczniowie klasy pierwszej przynoszą do poświęcenia plecaki.
Uczniowie przychodzą pod opieką Rodziców.
Serdeczna prośba, aby uczniowie klas I wraz z Rodzicami zajęli miejsca po lewej stronie kościoła,począwszy od pierwszych ławek.
Pozostali zajmują dowolne miejsca. 

Bezpośrednio po Mszy świętej na godz. 16:10 na teren szkoły udają się wyłącznie Rodzice uczniów klas I a i I b.
Natomiast na godzinę 17:30 Rodzice uczniów klas III.
Pozostali Rodzice -  zebrania według harmonogramu.

Harmonogram zebrań z Rodzicami


1 września 2020r.
 1. I a - po Mszy św. godz. 16:10 – sala gimnastyczna, wejście od strony parkingu (lista uczniów wywieszona na drzwiach w dniu zebrania)
 2. I b – godz. 16:10 sala nr 24 (II piętro, lista uczniów wywieszona na drzwiach w dniu zebrania)
 3. III a - godz. 17:30 sala gimnastyczna
 4. III b - godz. 17:30 sala nr 25 (II piętro)

2 września 2020r.

 1. II - godz. 16:00 sala gimnastyczna
 2. V - godz. 16:00 sala nr 24 (II piętro)
 3. IV a – godz. 17:30 sala gimnastyczna
 4. IV b – godz. 17:30 sala nr 24 (II piętro)

3 września 2020r.

 1. VI - godz. 16:00 sala gimnastyczna
 2. VII a - godz. 16:00 sala nr 24 (II piętro)
 3. VII b – godz. 17:30 sala gimnastyczna
 4. VIII godz. 17:30 sala nr 24 (II piętro)
Obowiązuje zakrycie ust i nosa

Pozostałe informacje


Od 2 września odbywają się zajęcia według planu
(plan lekcji na stronie www.gszksp.pl).
Uczniom zostaną przyporządkowane klasopracownie.
Uczniowie poruszają się na terenie szkoły obowiązkowo w maseczkach (szatnia, jadalnia, korytarz).
Maseczki nie obowiązują na lekcji oraz podczas posiłków.
Prosimy o ograniczenie wejścia Rodziców na teren szkoły.

Wejście do sekretariatu wyłącznie w sprawach niezbędnych.
Opłaty proszę dokonywać przelewem.

Rodzice uczniów klas I – III proszeni są o zachowanie właściwej odległości
w szatni i na korytarzu szkoły oraz sprawne odprowadzanie dzieci.

Wszystkich poruszających się po szkole
obowiązuje zakrywanie ust i nosa!


Do szkoły przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci ( bez kaszlu, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych).
Dziecko z objawami choroby należy niezwłocznie odebrać ze szkoły.
Szczegółowe procedury zostaną zamieszczone wkrótce
na stronie www szkoły.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART