unnamed

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich została zmieniona godzina rozdania świadectw

dla klasy VIII b.
Rozdanie  świadectw odbędzie się dnia 25.06.2020r.

o godz. 16:30 w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.
Z poważaniem
s. dyr Agata Sidoruk

Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców.
Dnia 25.06.2020r o godz. 14:00 będzie możliwość uczestniczenia
we Mszy Świętej dziękczynnej kończącej rok szkolny.
Msza Święta zostanie odprawiona w kościele pw. św. S. Kostki ul. Dąbkowskiego.
Uczniowie przychodzą pod opieką rodziców.
Uczestnictwo we Mszy Świętej zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

25.06.2020r o godz. 15:30 po Mszy Świętej odbędzie się w sali gimnastycznej zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas VIII a i VIII b.

Dla klas I-VII świadectwa będą rozdawane przez wychowawcę  dnia 26 czerwca 2020 r.

w wyznaczonych poniżej godzinach:

Kl. I – sala nr 25 godz. 8:00

Kl. II a – sala nr 24 godz. 8:00

Kl. II b – sala nr 19 godz. 8:00Kl. III a – sala nr 18 godz. 9:00

Kl. III b – sala nr 23 godz. 9:00


Kl. IV – sala  nr 12 godz. 10:00

Kl. V – sala  nr 20 godz. 10:00


Kl. VI a – sala nr 21 godz.11:00

Kl. VI b – sala nr 5 godz. 11:00

Kl. VII – sala nr 34 godz. 11:00

Dla uczniów, którzy nie będą mogli odebrać świadectwa w tym dniu, będzie możliwość odbioru we wrześniu.
Uczniów klas VIII proszę o zapoznanie się z wytycznymi
Dnia 22 czerwca 2020r (poniedziałek) o godz. 17:00
odbędzie się na terenie szkoły zebranie  dla rodziców dzieci, które zostały przyjęte od września  do klasy I. Prosimy o obecność jednego z rodziców.
ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ KSIĄŻEK Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Procedury:
  1. Wychowawca powiadamia rodziców/uczniów przez e-dziennik o terminach zwrotów książek i podręczników.
  2. Uczeń/rodzic zwraca podręczniki szkolne w kompletach, bez foliowych okładek, bez zniszczeń i uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia/zniszczenia/zalania należy daną książkę odkupić.
  3. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców dnia:
       09 czerwca 2020r. (wtorek). w godzinach 13:00-16:00

      10 czerwca 2020r.(środa) w godzinach 9:00-12:00   

  1. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i w rękawiczkach.
  2. Książki/podręczniki będą zwracane do wychowawców klasy:
Kl. I – sala nr 25

Kl. II a – sala nr 24

Kl. II b – sala nr 19

Kl. III a – sala nr 18

Kl. III b – sala nr 23

Kl. IV – sala nr 12

Kl. V – sala nr 13

Kl. VI a – sala nr 21

Kl. VI b – sala nr 5

Kl. VII – sala nr 14

Kl. VIII a – sala nr 34

Kl. VIII b – sala nr 20

Sposób przekazania zbiorów:
  • Podręczniki zapakowane do foliowej torby podpisanej na zewnątrz (imię, nazwisko ucznia, klasa).
  • Uczeń/ rodzic zdając komplet podręczników pokazuje wychowawcy każdy podręcznik z osobna – wychowawca odnotowuje na liście. Zwrot potwierdzony jest podpisem (własny długopis) na liście udostępnionej przez wychowawcę.
  • Dla ucznia/rodzica przeznaczone jest ok. 10 min.
dzień dziecka
Konsultacje dla klas I – VIII od 01.06.2020r

Religia – s. S. Ciok – środa w godz. 14:35-16:00  sala nr 34

Chemia – J. Kowalska – czwartek w godz. 14:35 – 16:00 sala nr 12

Język angielski – M. Maślanka – poniedziałek w godz.  13:40-15:20 sala nr 14

Historia, WOS – A. Zaguła – piątek w godz. 13:40-15:20 sala nr 21

Język Polski – M. Turska – środa w godz. 13:40-15:20 sala nr 21

Matematyka –M. Noszczyk – piątek w godz.  08:55-12:30 sala nr  12

Fizyka – K. Ułamek – poniedziałek w godz. 14:35-16:00 sala nr 12

Język angielski – L. Haładus – piątek w godz. 13:40-15:20 sala nr 14

Biologia – D. Leszczyłowska – wtorek w godz. 13:40-15:20 sala nr 29

Język polski – W. Mietelska – środa w godz. 12:45-14:25 sala nr 20

Informatyka – M. Śpiewak – piątek w godz. 13:40-15:20 sala nr 22

Język  niemiecki – M. Liberda – wtorek w godz. 13:40-15:20 sala nr  13

Geografia – E. Stec – piątek w godz. 13:40-15:20 sala nr 13

Wf – T. Kapica – wtorek w godz. 14:35-16:00 sala gimn.

Wf – Z. Markowski – czwartek  w godz. 13:40-15:20 sala gimn.

Wf – J. Bielak – poniedziałek  w godz. 13:40-15:20 sala gimn.

Muzyka – M. Girek – wtorek w godz. 13:40-15:20 s. 14

Plastyka/technika – A. Kotarska – piątek w godz. 8:00-9:00 s.1

Informatyka – R. Czechowski – środa w godz. 8:00-9:40 s. komp.

Przyroda – A. Lewandowska – piątek  13:40-14:25 s. 14

Język angielski – A. Bajerlain – Jura – Czartek w godz. 13:40-15:20 s. 14

Język angielski – K. Dendewicz – środa w godz. 12:45-14:25 s. 17

Matematyka – M. Kupczyk – poniedziałek w godz. 13:40-14:25 s. 12

s. Wanda – wtorek w godz. 13:40-15:20 s. 18

A. Markowska – wtorek w godz. 13:40-15:20 s. 23

s. Andrea – czwartek w godz. 12:45-14:25 s. 19

M. Łapeta – środa w godz. 12:45-14:25 s. 24

E. Sznurkowska – piątek w godz. 12:45-14:25 s. 25
 

Uczniowie indywidualnie, poprzez e - dziennik, umawiają się z nauczycielem przedmiotu  na konkretną godzinę.
Uczniowie przychodzący na konsultacje zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, 1,5 m odległości między sobą ...)
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015 Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie
Projekt i wykonanie: PROPERART